SBO de Wegwijzer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Toelatingsbeleid

Onze school

Toelatingsbeleid

Per 1 augustus 1998 is de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) van kracht geworden. Deze wet bepaalt aan welke eisen het onderwijs in het regulier en het speciaal basisonderwijs moet voldoen. De aanmelding van een leerling bij het speciale onderwijs gebeurt in nauwe samenwerking met ouders, basisschool en speciale school. Meestal worden er eerst onderzoeken gedaan om vast te stellen wat de oorzaak is van de problemen. Als de onderzoeken zijn afgerond worden de resultaten doorgesproken in de Permanente Commissie Leerlingenzorg. De  PCL heeft als taak: beoordelen of plaatsing in het SBO noodzakelijk is. Wanneer de problematiek zo ernstig is dat de commissie verwijzing naar het speciaal basisonderwijs noodzakelijk acht, wordt dit met de ouders besproken en wordt geadviseerd een beschikking aan te vragen. Ouders en school vullen een aanvullend deel van het onderwijskundig rapport in en ouders tekenen het aanvraagformulier voor de beschikking. Wanneer de PCL een beschikking afgeeft, kunnen ouders toelating vragen tot De Wegwijzer.

Wanneer de commissie niet zeker weet of de speciale basisschool de juiste onderwijsomgeving is voor het kind kan er een tijdelijke beschikking voor één tot twee jaar worden afgegeven. Ouders moeten aan het eind van die periode opnieuw een beschikking aanvragen. Op grond van de evaluatiegegevens en ervaringen op school wordt besloten of er een definitieve beschikking kan worden afgegeven. Er kan ook besloten worden tot terugplaatsing naar een reguliere basisschool of verwijzing naar speciaal onderwijs.  

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu