SBO de Wegwijzer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

MR

Onze school

Medezeggenschapsraad
Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten functioneren. Door praktisch hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken, heeft u invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad (M.R.), waarin vertegenwoordigers van het team en de ouders zitting hebben, heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht t.a.v. beslissingen die door het schoolbestuur worden genomen. De vergaderingen van de M.R. worden op school gehouden.

De medezeggenschapsraad in de huidige samenstelling bestaat uit de onderstaande leden, waarbij een directielid adviserend op afroep aanwezig is.

Personeel:                                               Ouders:
dhr. J.B. Villerius (vz.)                               Mevr. den Hartogh
mevr. L. Terlouw (secr.)                               Mevr. de Gast

Jaarverslagen:

Jaarverslag MR 2015-2016        

Jaarverslag MR 2016-2017
             

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu