SBO de Wegwijzer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

ANBI

Informatie

De naam van de instelling
Vereniging voor Christelijk Speciaal Onderwijs op Goeree-Overflakkee

Het RSIN/fiscaalnummer
002686570

De contactgegevens
Dhr. A. J. Klooster
directie@sbodewegwijzer.nl

De doelstelling van de ANBI

Het beleidsplan
Zie het jaarplan/schoolplan op deze site.

De functie en namen van de bestuurders
voorzitter   dhr. P. Robijn
secretaris   mevr.
G. Maliepaard-Kampert
penningmeester  mevr. M.C. Koningswoud

Het beloningsbeleid
De bestuurders en de toezichthouders van de vereniging zijn niet bezoldigd

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag secretaris

Een financiële verantwoording
Wegwijzer financieel jaarverslag 2015

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu